Ceny jsou přizpůsobeny složitosti řešeného prostoru.